ชนิดข้อมูล (Type)  
 จังหวัด (Province) 
 สถานี (Station)       
      ปริมาณฝนสะสมรายวัน   >  

วันที่เริ่มต้น(Y-m-d):     วันที่สิ้นสุด :