สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
รหัสสถานี ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำกก
CHM003  แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 5.96 445.87 60.55 11.8 6.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHM007  ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 2.84 509.68 77.45 0.4 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CHR001  เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 1.49 401.37 26.26 0.2 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHR004  แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2021-11-27 21:50:00 0.68 451.19 19.74 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CHR005  เชียงแสน ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 1.54 356.76 16.15 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TBW022  สะพานแม่ฟ้าหลวง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 0.80 389.28 21.17 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสาละวิน
PAI001  เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2021-11-27 22:00:00 0.63 200.39 10.14 0.6 1.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PAI002  ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2021-11-27 22:00:00 2.54 500.44 29.66 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
CHM001  สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 1.19 314.29 14.58 1 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CHM002  ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 1.78 256.29 28.13 0.2 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
CHM004  เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 1.21 379.24 32.84 2.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHM005  แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 1.50 330.59 22.31 6.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CHM006  จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 6.01 272.83 60.86 1.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
DIV005  ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 2.03 74.58 39.32 0.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
FOP015  ลำน้ำกวงสะพานศรีดอนชัย ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 2021-11-27 22:00:00 3.76 291.58 57.70 1.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP016  ลำน้ำสานบ้านทุ่งยาวเหนือ ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 2021-11-27 22:00:00 2.44 317.92 28.90 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN001  บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2021-09-12 15:20:00 2.37 120.09 61.07 31.8 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 76
PIN002  เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2021-11-27 22:00:00 0.34 99.04 12.95 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN003  สะพานลานดอกไม้ ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 0.42 80.56 9.34 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN004  ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 1.91 40.9 30.11 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
PIN005  เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 -0.06 26.23 -1.15 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
PIN006  เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 1.39 71.64 17.57 0.6 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
TB0006  ทต.ทุ่งสะโตก ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 0.61 290.45 26.03 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW008  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2021-11-27 22:00:00 1.37 320.12 39.40 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
TBW009  อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2021-11-27 22:00:00 - 320.73 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
WAN001  สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2021-11-27 22:00:00 1.98 131.86 17.45 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
WAN002  แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2021-09-16 20:20:00 6.16 150.75 59.82 1 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 72
WAN003  เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2021-11-27 22:00:00 1.66 170.62 17.43 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
WAN004  เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2021-11-24 22:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
WAN005  เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2021-11-27 22:00:00 0.33 231.52 4.96 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
DIV001  คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 5.56 58.99 54.36 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV002  คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 4.21 40.71 53.20 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV004  คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 2.00 36.41 22.76 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV006  ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2020-06-01 15:30:00 - - - 9.6 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 544
MOU074  คลองแม่รำพัน 1 ต. เมืองเก่า อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 1.07 60.73 33.64 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE13  ชุมแสงสงคราม ต. ชุมแสงสงคราม อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 7.01 39.37 85.79 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE36  ชุมชนห้วยไร่ ต. ห้วยไร่ อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2021-11-27 22:00:00 - 10.22 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM001  ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2021-11-27 22:00:00 1.21 288.68 22.15 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM002  เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2021-11-27 22:00:00 2.83 258.04 23.99 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM003  หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2021-11-27 22:00:00 1.76 154.34 43.42 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM004  เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2021-11-27 22:00:00 2.28 138.3 19.66 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM005  ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 2.04 60.45 15.09 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM006  สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 1.37 48.19 11.82 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM007  กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
YOM008  บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 7.52 36.92 63.72 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM009  โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2021-11-27 22:00:00 5.86 32.02 67.97 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
YOM010  เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2021-11-27 22:00:00 2.40 144.12 23.80 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
YOM011  งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2021-11-27 22:00:00 1.50 269.09 21.55 1.2 1.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM012  เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2021-11-27 22:00:00 6.17 48.35 63.03 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
DIV003  คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2021-11-27 22:00:00 4.12 46.67 37.05 0.2 0.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP005  ลำน้ำขว้าง (ฝายจ้าว) ต. ศิลาแลง อ. ปัว จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 1.00 293.32 19.88 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
FOP008  ลำน้ำกูน ต. ศิลาแลง อ. ปัว จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 0.09 297 4.93 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
FOP011  สะพานน้ำมวบ (บ้านภูแยง) ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 2.50 261.37 39.06 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP013  บ้านตอง ต. แม่จริม อ. แม่จริม จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 0.27 356.98 6.80 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KWN001  นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 1.63 198.41 36.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KWN002  วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 2.81 42.8 29.56 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN001  ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 1.47 217.8 21.06 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN002  ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 1.44 196.5 13.61 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN003  เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2021-10-16 20:30:00 3.63 190.66 43.17 0 8 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 42
NAN004  พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2021-11-27 22:00:00 2.69 46.37 34.22 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN005  แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 2.24 136.11 35.58 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN006  บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 1.53 30.67 14.28 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN007  ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2021-11-27 22:00:00 3.86 25.55 30.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN008  ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 4.60 20.81 39.11 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN009  เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 2.36 178.65 37.57 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN010  น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2021-11-27 22:00:00 1.77 154.19 25.16 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN011  เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2021-11-27 22:00:00 2.75 52.43 32.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN012  เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 3.55 36.11 27.81 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN013  วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 2.93 41.29 26.94 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN014  ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2021-11-27 22:00:00 3.45 48.43 48.05 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TB0001  บ้านกาใส ต. สะเนียน อ. เมืองน่าน จ. น่าน 2021-11-27 22:00:00 - 231.87 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW014  สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 5.52 22.84 92.26 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE12  นครป่าหมาก ต. นครป่าหมาก อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2021-11-27 22:00:00 3.63 36.49 62.99 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
AIT002  สะพานลำน้ำเลย ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย 2021-11-27 22:00:00 3.94 200.4 38.79 0 0.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
AIT003  สะพานห้วยน้ำฮวย ต. บ้านม่วง อ. สังคม จ. หนองคาย 2021-11-27 22:00:00 0.88 167.88 10.53 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
AIT004  สะพานห้วยหลวง ต. วัดหลวง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 2021-11-27 22:00:00 1.50 152.22 11.09 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT005  สะพานห้วยบังบาต ต. หนองเดิ่น อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 2021-11-27 22:00:00 2.78 142.47 23.16 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT006  สะพานหาดกวน-อุ่มไผ่พัฒนา ต. ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม 2021-11-27 22:00:00 4.19 134.73 29.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT007  สะพานห้วยบังฮวก ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 2021-11-27 22:00:00 0.62 131.4 5.33 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT008  สะพานห้วยมุก ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 2021-11-27 22:00:00 0.89 127.32 8.62 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT009  สะพานบังอี่ ต. โพธิ์ไทร อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 2021-11-27 22:00:00 2.61 124.84 27.36 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
AIT010  สะพานห้วยปากแซง ต. พะลาน อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 0.25 109.25 2.02 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT011  สะพานข้ามน้ำมูล ต. โขงเจียม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 6.91 93.66 42.15 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHR002  เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 3.56 359.58 32.43 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHR003  แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 1.89 409.89 47.19 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP014  สะพานลำน้ำยาม ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 6.71 148.35 61.87 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KON001  วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2021-11-27 22:00:00 2.07 239.95 22.97 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
KON002  เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2021-11-27 22:00:00 1.81 230.12 18.34 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
KON003  สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2021-11-27 22:00:00 2.93 198.01 71.32 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
KON004  เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2021-11-27 22:00:00 2.21 167.27 37.14 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KON005  บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2021-11-27 22:00:00 6.85 159 76.50 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PYO001  ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2021-11-27 22:00:00 4.57 391.81 86.42 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
SKM001  อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 3.44 135.31 31.30 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SKM003  บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 4.68 150.42 51.64 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SKM004  ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2021-11-27 22:00:00 2.01 132.8 15.57 1 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
SKM005  สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 5.19 153.55 65.91 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW023  คลองแม่พุง ต. ป่าแงะ อ. ป่าแดด จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 2.96 382.33 58.50 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW024  สะพานอิงอุดม ต. ศรีดอนชัย อ. เชียงของ จ. เชียงราย 2021-11-27 22:00:00 - - - 0.2 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
TBW027  ลำน้ำอูน ต. สว่าง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 4.07 152.3 61.55 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW028  บ้านโพธิ์ชัยทอง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 5.06 147.98 66.85 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW030  ลำน้ำพุง ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร 2021-11-27 22:00:00 1.69 168.71 19.60 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW032  ลำน้ำก่ำ ต. หนองบ่อ อ. นาแก จ. นครพนม 2021-11-27 22:00:00 5.27 147.61 52.50 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
CHI001  บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2021-11-27 22:00:00 3.69 200.95 23.64 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI002  หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2021-11-27 22:00:00 5.64 190.3 51.51 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI003  เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2021-11-27 22:00:00 2.29 179.31 26.92 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
CHI004  แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2019-09-01 14:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 818
CHI005  ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2021-11-27 22:00:00 6.72 156.18 55.45 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI006  เมืองขอนแก่น ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2021-11-27 22:00:00 7.44 148.95 64.55 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI007  โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2021-11-27 22:00:00 10.26 144.72 69.30 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI008  จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2019-02-16 12:40:00 6.25 130.1 49.70 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 1015
CHI009  เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2019-10-11 09:30:00 2.02 122.28 16.30 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 778
CHI010  มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2021-11-27 22:00:00 - - - 0 0 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง
CHI011  เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 11.47 116.63 98.61 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI012  เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2021-11-27 22:00:00 8.48 142.2 78.65 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHI013  ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2021-11-27 22:00:00 3.75 135.8 30.61 0.8 0.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI014  เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2019-12-31 11:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 697
CHI015  สะพานฉลองขอนแก่น 200 ปี ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2021-11-27 22:00:00 5.71 150.59 75.36 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW025  คลองปาว ต. เหล่าอ้อย อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ 2021-11-27 22:00:00 8.20 133.48 102.85 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW026  ห้วยยัง ต. ไค้นุ่น อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 2021-11-27 22:00:00 4.25 159.4 60.43 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW029  ลำน้ำยัง ต. แวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 2021-11-27 22:00:00 1.23 133.23 12.09 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำมูล
MUN002  เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2021-11-27 22:00:00 3.27 164.15 47.06 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN003  ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2021-11-27 22:00:00 4.50 144.48 59.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN004  พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2020-06-08 05:00:00 3.40 149.25 50.66 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 537
MUN005  ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2021-10-24 08:30:00 10.24 119.14 111.06 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 34
MUN006  วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 10.37 112.1 87.81 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
MUN008  คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2021-03-25 16:20:00 3.89 131.54 49.00 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 247
MUN009  เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2021-11-27 22:00:00 2.25 130.37 24.44 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN010  เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2021-11-27 22:00:00 6.42 115.83 73.26 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN011  พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 4.68 109.1 58.59 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN012  ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2021-11-27 22:00:00 5.84 147.89 74.17 0.8 0.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN013  ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2021-08-29 11:20:00 4.14 122.48 57.14 3.4 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 90
MUN014  สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2021-11-27 22:00:00 7.00 128.69 78.40 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN015  ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2021-11-27 22:00:00 8.35 123.35 81.58 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MUN016  ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2021-02-24 16:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 276
MUN017  เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2021-11-27 22:00:00 6.96 112.69 77.09 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW017  สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2021-11-27 22:00:00 1.99 182.69 95.26 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW018  อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2021-11-27 22:00:00 - 188.36 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TBW019  อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 2021-11-27 22:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
TBW031  ห้วยลำโพง ต. ศรีฐาน อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2021-02-24 15:20:00 1.06 121.85 15.02 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 276
TBW033  ลำเซบาย ต. สวาท อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 2021-11-27 22:00:00 3.00 143.27 68.27 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
BKK001  คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 2.64 0.74 59.15 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK002  คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2021-11-27 22:00:00 1.73 0.36 64.94 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK003  คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 4.50 1.4 87.04 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
BKK004  คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 2.89 1.05 88.73 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK005  คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 2.20 0.59 72.85 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK007  คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.91 1.19 85.58 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK008  คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 5.71 0.34 91.37 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
BKK013  คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2021-11-27 22:00:00 3.57 2.99 78.63 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK018  คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.35 2.31 71.43 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK019  คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2021-11-27 22:00:00 3.51 1.92 63.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK020  คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 2.37 1.36 43.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK021  คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 1.89 1.56 74.70 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CPY001  สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
CPY002  พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 6.12 16.3 54.87 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY003  ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2021-11-27 22:00:00 4.58 15.69 53.90 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CPY004  สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2021-11-27 22:00:00 14.06 17.17 97.46 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY005  สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2021-11-27 22:00:00 3.34 6.35 27.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY006  อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2021-11-27 22:00:00 3.78 5.2 27.64 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY007  พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2021-11-27 22:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
CPY008  เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2021-11-27 22:00:00 6.55 2.15 49.71 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY009  คลองบางหลวง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 6.71 2.31 77.06 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY010  คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 5.68 4.5 80.92 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY011  พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 7.28 1.76 68.78 0.2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CPY012  บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 10.01 1.42 89.36 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY013  บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 12.81 1.53 91.75 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CPY014  สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2021-11-27 22:00:00 14.44 1.13 91.36 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CPY015  สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 16.12 0.42 90.27 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CPY016  คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 4.15 2.66 83.03 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY017  เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 6.63 4.98 126.67 0 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
GLF001  ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2021-11-27 22:00:00 1.88 0.31 54.83 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
HDA004  คลองช่องสะเดา ต. อุทัย อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 2.37 2.6 84.64 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
HDA005  วัดขนอนใต้ ต. บ้านกรด อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 4.60 2.63 102.13 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
LBI001  บางปะหัน ต. โพธิ์สามต้น อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 7.49 3.07 82.25 0.4 0.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
LBI002  เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2021-11-27 22:00:00 6.47 5.64 88.02 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TB0004  คลองแม่น้ำใน ต. หนองหมู อ. วิหารแดง จ. สระบุรี 2021-11-27 22:00:00 - 3.22 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
THA001  สะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2021-11-27 22:00:00 6.33 16.36 67.46 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
THA002  สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2021-11-27 22:00:00 6.75 12.2 72.08 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
PAS001  หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2021-11-27 22:00:00 1.32 140.03 23.63 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS002  เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2021-11-27 22:00:00 3.83 112.44 50.93 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS003  หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2021-11-27 22:00:00 3.70 91.94 69.81 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS004  วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2021-11-27 22:00:00 4.51 61.84 50.70 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS005  ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2021-01-28 11:40:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 303
PAS006  วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2020-10-10 22:30:00 1.30 10.72 7.54 0.8 2.8 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 413
PAS007  เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2020-05-02 01:00:00 4.24 5.37 37.18 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 574
PAS008  ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 6.72 1.27 58.08 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
PAS009  นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2021-11-27 22:00:00 6.61 1.26 71.62 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
SKG001  สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2021-09-19 12:50:00 - - - 11.6 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 69
SKG002  เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2021-11-27 22:00:00 5.96 16.5 83.70 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG003  สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 14.86 117.2 94.17 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG004  สะพานแม่เล่ย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 21.67 133.58 87.80 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG005  สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2021-11-27 22:00:00 -0.23 108.68 -3.98 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG006  ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2021-03-06 14:00:00 - - - 3 0 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง 266
SKG007  คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2021-11-27 22:00:00 0.92 71.23 24.27 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
KRN001  เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2021-11-27 22:00:00 2.53 22.81 46.81 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KRN002  ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.71 33.72 22.48 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
KRN003  วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2019-07-24 03:50:00 - 11.42 - 2.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 857
KRN004  ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2021-11-27 22:00:00 0.30 60.15 2.81 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
MKG005  บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2021-11-27 22:00:00 2.74 0.44 84.18 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MKG006  พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2021-11-27 22:00:00 12.16 0.3 87.80 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
RAJ001  โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.01 0.92 36.81 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
RAJ002  บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2021-11-27 22:00:00 2.52 2.65 21.53 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
RAJ003  สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2021-11-27 22:00:00 1.25 95.47 14.65 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำท่าจีน
BKK006  คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2021-11-27 18:30:00 3.38 0.71 85.03 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
GLF002  ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2021-11-27 22:00:00 - 0.56 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
THA003  ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2021-11-27 22:00:00 1.57 62.57 16.77 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
THA004  สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.60 6.14 66.64 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
THA005  เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2021-11-27 22:00:00 5.07 3.47 77.30 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
THA006  บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2021-11-27 22:00:00 5.17 3.1 122.98 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ลดลง ทำงานปกติ
THA007  บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2021-11-27 22:00:00 10.15 2.64 104.47 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
THA008  สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2021-11-27 22:00:00 9.85 1.86 99.13 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
THA009  เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2021-11-27 22:00:00 7.21 0.26 81.25 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
THA010  สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.76 3.24 120.29 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
THA011  บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2021-11-27 22:00:00 5.63 2.86 92.17 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
VLGE20  ศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 2021-11-27 22:00:00 2.81 0.79 64.93 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำบางปะกง
BKK009  คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2021-11-27 22:00:00 3.30 0.13 86.98 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK011  คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-10-31 13:40:00 3.99 0.7 97.91 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 1123
BKK012  คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2021-11-27 22:00:00 1.69 0.05 77.67 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK015  คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2021-11-27 22:00:00 3.15 0.67 60.74 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK016  ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2021-11-27 22:00:00 2.12 -0.31 57.81 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK017  คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2021-11-27 22:00:00 2.22 0.04 84.96 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BPK001  บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2021-11-27 22:00:00 11.76 0.11 88.29 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
BPK002  เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2021-10-27 10:40:00 12.79 1.57 98.50 - - น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 31
BPK003  บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2021-11-27 22:00:00 11.47 0.52 92.37 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BPK004  พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2021-11-27 22:00:00 2.62 0.96 37.14 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NYK000  องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2021-11-27 22:00:00 4.50 1.33 78.26 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
NYK001  สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2021-11-27 22:00:00 1.98 14.63 31.02 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NYK008  สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2021-11-27 22:00:00 1.28 3.92 20.43 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
NYK014  สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 8.69 1.47 92.31 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
PRC001  กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.31 2.52 32.59 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC002  เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 6.15 1.28 69.03 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC003  นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 1.60 9.07 17.19 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC004  ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 1.27 2.18 22.08 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC005  ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.83 2.27 47.63 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
SKE001  คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2021-11-27 22:00:00 0.79 10.98 11.84 2 1.8 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
SKE002  เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2021-11-27 22:00:00 5.76 30.05 55.00 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE47  วัดบางแตน ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2021-11-27 22:00:00 - 12.79 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
SKE003  คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2021-11-27 22:00:00 0.89 41.59 24.74 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TON001  ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2021-11-27 22:00:00 2.27 57.96 69.75 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TON002  โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2021-11-27 22:00:00 4.60 102.72 50.36 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
CHN001  เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.95 0.13 55.88 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHN002  เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2021-03-27 15:10:00 - - - 0 0 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง 245
CHN004  แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2021-11-27 22:00:00 2.18 23.78 64.86 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHN005  นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2021-11-27 22:00:00 5.85 3.41 87.11 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY001  เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2021-11-27 22:00:00 5.53 3.08 86.26 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
RAY002  หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2021-11-27 22:00:00 3.21 11.78 43.40 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY003  ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2021-11-27 22:00:00 0.93 9.11 28.16 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY004  บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2021-11-27 22:00:00 0.83 0.96 25.91 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
TRD001  เมืองตราด ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2021-11-27 22:00:00 6.00 -0.74 80.71 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TRD002  ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2021-11-27 22:00:00 3.62 -0.69 46.01 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
TRD003  วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2021-11-27 22:00:00 5.24 -0.27 77.74 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TRD004  บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2021-11-27 22:00:00 1.59 -0.16 53.11 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
VLGE26  ชุมชนประแส ต. ปากน้ำกระแส อ. แกลง จ. ระยอง 2021-09-17 09:10:00 - - - 5 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 71
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
GLF003  บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2021-03-20 06:30:00 6.76 0.99 77.11 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 252
PCH001  เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.39 3.02 53.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PCH002  แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2021-11-27 22:00:00 1.64 18.75 26.92 0.4 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PCH003  ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2021-11-27 22:00:00 3.49 25.32 82.02 4.8 0.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
BSP002  คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2021-11-27 22:00:00 2.92 13.88 52.94 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRN001  ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2021-11-27 22:00:00 5.88 3.78 65.12 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
PRN002  หัวหิน ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2021-11-27 22:00:00 1.95 29.95 51.64 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
CMP001  เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 3.98 3.9 47.85 0.2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CMP002  หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 5.67 2.06 73.10 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
JNA001  จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2021-01-29 15:10:00 1.30 1.81 34.03 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 302
JNA002  นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2021-10-15 10:10:00 - 2.64 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 43
MDC006  คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 1.64 19.64 39.23 30.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NKO002  เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 13.52 0.17 81.08 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
NPI001  ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 3.86 0.29 54.28 12.2 4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NPI002  นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 0.54 13.89 6.71 11.6 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
SAY001  สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2021-11-27 22:00:00 - 5.69 - 4.8 10.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
SAY002  ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2021-11-27 22:00:00 - - - 5.6 6.4 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง
SAY003  รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-11-01 15:20:00 - 1.57 - 0.4 3.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 1122
SVI001  สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 5.56 0.76 74.68 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
SVI002  สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 4.31 1.62 36.11 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW020  สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 1.58 17.66 30.11 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW021  สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2021-11-27 22:00:00 1.87 8.35 20.35 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE29  ชุมชนบ้านท่าด่าน ต. ดอนรัก อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 2021-11-27 22:00:00 - 11.86 - 4 1 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
MDC002  เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2020-11-13 16:30:00 - 0.38 - 10 15 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 379
NKO003  ถ้ำพรรณรา ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 6.58 17.02 63.16 19.4 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NKO004  ทุ่งใหญ่ ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 5.22 14.84 78.85 9.8 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TPI001  พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 6.53 0.91 83.12 27.6 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TPI002  พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 6.90 1.63 77.48 44 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TPI003  พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 7.42 2.22 94.86 5.8 2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TPI004  ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 6.01 6.44 53.72 22.8 0.2 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
TPI005  เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 6.62 9.7 103.89 10.4 0.2 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TPI006  พระแสง ต. ไทรขึง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 6.52 11.37 102.37 6.2 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
TPI007  วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 4.17 25.16 34.22 16.8 5.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE16  ชุมชนลีเล็ด ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 - 11.2 - 14.4 12.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
VLGE40  บ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2021-11-27 22:00:00 - 10.22 - 78 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
MDC001  ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2021-11-27 22:00:00 1.89 -0.58 31.04 0.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NKO001  ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 0.93 51.5 20.09 6.6 0.2 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
RNG001  เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2021-11-27 22:00:00 0.89 8.26 26.30 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
STU001  เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2021-11-27 22:00:00 2.63 14.15 69.87 1.2 2.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
STU002  ละงู ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 2021-11-27 22:00:00 1.67 0.5 52.11 0.6 1 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
STU003  มะนัง ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล 2021-11-27 21:50:00 2.52 6.66 28.83 0.8 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
STU004  ควนกาหลง ต. อุใดเจริญ อ. ควนกาหลง จ. สตูล 2021-11-27 22:00:00 2.19 21.82 34.19 1.4 3.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SWR025  ฝายคลองท่าเลา ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2021-11-27 22:00:00 - 12.81 - 12 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
TKP001  ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2021-11-27 22:00:00 0.44 4.68 12.93 3.6 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TKP002  เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2021-11-27 22:00:00 1.13 2.62 18.03 3.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG001  ท่าสะบ้า ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 6.10 11.01 92.35 5.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG002  เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 4.98 1.89 69.75 2.8 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG003  คลองนางน้อย ต. นาโยงใต้ อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 2.22 16.22 78.70 2.6 0.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG004  ปะเหลียน ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 2.54 1.77 46.48 3 1.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TNG005  วังวิเศษ ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 2.68 11.27 49.56 1.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG006  รัษฎา ต. ควนเมา อ. รัษฎา จ. ตรัง 2021-11-27 22:00:00 7.40 24.5 100.75 0 0.2 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
MDC003  คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2020-08-02 10:50:00 - 6.72 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 482
MDC004  ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2021-11-27 22:00:00 0.73 45.43 3.78 2.8 0.6 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MDC005  คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2021-11-27 22:00:00 3.83 20.11 29.46 11 17.2 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
SLA001  หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2021-11-27 22:00:00 5.69 2.43 51.03 13.2 10.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SLA002  คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2021-11-27 22:00:00 4.20 3.19 40.57 4 2.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
SLA003  สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2021-11-27 22:00:00 3.69 14.33 61.99 1 2.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
SLA005  ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2021-11-27 22:00:00 7.19 0.87 98.55 - - น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SLA007  บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2021-11-27 22:00:00 2.40 0.66 72.05 7 3.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
PAT001  บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2021-11-27 22:00:00 - 8.01 - 1.4 13.6 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PAT002  เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2021-11-27 22:00:00 9.55 11.29 78.86 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
VLGE41  ชุมชนบ้านควน 1 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2021-11-27 22:00:00 - 11.58 - 2.6 7.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE42  ชุมชนบ้านควน 2 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2021-11-27 22:00:00 - 11.22 - 2.8 3.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ